Sylwia Marcisz

Sylwia Marcisz
Założycielka i właściciel Mental Support Centre.Położna, psycholog, psychoterapeuta ericksonowski, seksuolog w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Federation of Sexology i European Society for Sexual Medicine. Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w kierunku psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004r rozwija swoje umiejętności w zakresie psychoterapii w The Milton H. Erickson Institute of Poland / filia w Katowicach oraz w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Ukończyła cykl szkoleń Terapii Rodzin i Par oraz Hipnozy. Ukończyła seksuologię kliniczną pod kierownictwem Lwa Starowicza na Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej. Zajmuje się również Diet coachingiem oraz Hatha jogą. Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na oddziale psychiatrycznym Szpitala w Przasnyszu, na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala w Zawierciu oraz w założonym przez siebie w 2007 roku „Centrum Wspierania Psychiki” obecnie z filią w Wielkiej Brytanii pod nazwą „Mental Support Center” gdzie pracuje indywidualnie i grupowo z pacjentami i ich rodzinami. Jest członkiem Naukowej sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się głównie w terapii nerwic, zaburzeń lękowych i depresji oraz w terapii rodzin i par jak również zaburzeń odżywiania i seksualnych. Stosuje w swojej pracy hipnozę.  Łączy różne podejścia takie  jak poznawczo-behawioralne, ericksonowskie, systemowe oraz pracę z ciałem. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.