Nasz zespół

Sylwia Marcisz

Założycielka i właściciel

Mental Support Centre

Położna, psycholog, psychoterapeuta ericksonowski, seksuolog w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Federation of Sexology i European Society for Sexual Medicine.Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w kierunku psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004r rozwija swoje umiejętności w zakresie psychoterapii w The Milton H. Erickson Institute of Poland / filia w Katowicach oraz w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Ukończyła cykl szkoleń Terapii Rodzin i Par oraz Hipnozy. Ukończyła seksuologię kliniczną pod kierownictwem Lwa Starowicza na Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej.

Czytaj więcej


Krystyna Bednarska

Dr n. med. / Psychiatra, spec. Terapii Środowiskowej.

Studiowałam na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w latach 1995-2001. Praktykowałam w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym stacja Zawiercie w latach 2001-2003. Od 2004r. kolejne 10 lat byłam związana z Kliniką Psychiatrii Psychoterapii w Katowicach Ochojcu gdzie zdobywałam wiedzę i doświadczenie w zakresie psychiatrii (diagnostyki, leczenia i rehabilitacji). Prowadziłam działalność naukową, zajęcia ze studentami polskimi i amerykańskimi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj więcej