KONTRAKT TERAPEUTYCZNY

Prosimy wszystkich pacjentów o zapoznanie się z warunkami kontraktu/korzystania z sesji terapeutycznych

CZAS TRWANIA: Spotkanie terapeutyczne trwa ok. 50 minut.

ODWOŁYWANIE SESJI: Zarówno terapeuta, jak pacjent zobowiązani są do wcześniejszego informowania o ewentualnej nieobecności (odwołaniu/przełożeniu sesji). Odwołanie sesji przez pacjenta do 24 godzin przed sesją jest nieodpłatne. W przypadku przekroczenia terminu:pacjent ponosi koszty odwołanej/przełożonej zbyt późno lub nieodwołanej sesji w 100%.

KONTAKT: Wszelkie kwestie dotyczące przebiegu terapii są omawiane na bieżąco w gabinecie. Kontakt do terapeuty służy wyłącznie umawianiu, odwoływaniu lub przekładaniu sesji.

SUPERWIZJA: Terapeuta zobowiązuje się do przestrzegania zasad etycznych oraz superwizowania swojej pracy.

TAJEMNICA LEKARSKA: Terapeuta ma obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej przebiegu leczenia. Jest z niej zwolniony w sytuacji domniemania narażenia zdrowia lub życia – pacjenta, terapeuty lub osób trzecich.

ZOBOWIĄZANIA PACJENTA: Pacjent zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w sesjach oraz podejmowania prób wykonywania ustalonych zadań – pracy osobistej poza gabinetem. Pacjent zobowiązuje się do niepopełniania prób samobójczych przez czas trwania terapii. Pacjent zobowiązuje się do przychodzenia na terapię nie będąc pod wpływem alkoholu lub nielegalnych substancji psychoaktywnych. Pacjent zobowiązuje się do niestosowania agresji podczas sesji.

CEL TERAPEUTYCZNY: Cel jest na bieżąco ustalany i w miarę potrzeb modyfikowany wspólnie przez pacjenta i terapeutę.

ZMIANY KONTRAKTU: Podczas trwania terapii zarówno pacjent, jak terapeuta mogą zgłaszać propozycje zmian w kontrakcie, które mogą być ważne w dalszym procesie.

Nieprzestrzeganie zasad kontraktu może skutkować zakończeniem terapii.

Warunkiem uczestnictwa w terapii / korzystania z konsultacji psychologiczno-seksuologicznej lub innej usługi świadczonej przez „Mental Support Centre” jest wyrażenie przez pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych.